top of page

אנו מתחייבים להיות ילדים "ירוקים" יותר
ולהשתדל לעשות את הפעולות הבאות למען כדור הארץ:

אנרגיה  להפחית את השימוש באנרגיה. להשתמש במשך היום באור השמש הטבעי ולכבות את האור כשאנו יוצאים מהחדר. נשפיע גם על הורינו, למשל – לייבש את הכביסה בשמש במקום במייבש.

תחבורה – ללכת ברגל או לרכוב על אופניים לכל מקום אפשרי. אם היעד רחוק, נשתדל לבחור בתחבורה ציבורית או בנסיעה שיתופית.

פסולת  לצמצם את הפסולת הביתית באמצעות מיחזור, שימוש בכלים רב פעמיים, וכן באמצעות רכישה והכנה של מזון באופן מחושב.

צרכנות  לקנות פחות. כל הבגדים והמוצרים שאנחנו קונים מיוצרים בתהליכים שעושים שימוש באנרגיה. לכן לפני כל רכישה נחשוב האם היא באמת נחוצה.

הפחתת צריכת בשר  לצמצם את אכילת הבשר, כיוון שהבקר פולט גז מתאן, גז חממה החזק פי 84 מפחמן דו חמצני.

מודעות  להגביר את המודעות בסביבתנו הקרובה. ככל שתגדל המודעות למשבר האקלים, כך תגבר ההשפעה על מקבלי ההחלטות בארץ ובעולם.
אומנם צמצום משמעותי של פליטת גזי חממה תלוי בצעדים מדיניים ועולמיים (מעבר לאנרגיה ירוקה, פעולות ייעור והפסקת שריפת דלקים מאובנים), אך לאדם הקטן יש את הכוח להגביר את המודעות למצב ולהשפיע על מקבלי ההחלטות.

עץ.png
עץ.png
עץ.png
עץ.png
עץ.png
עץ.png
לוגו_קקל_חטיבה_לחינוך_ולקהילה.png
bottom of page